Om oss

Om oss

Ordet Zeit betyr tid. Tid blir ofte mangelvare, og naturlig nok ser vi at bedriftledere og gründere av små bedrifter prioriterer å bruke sin tid på kjernevirksomhet, og ikke økonomisk styring.

Zeit har som mål å stå i første rekke under den digitale revolusjonen regnskapsfaget nå gjennomgår. Dette innebærer strømlinjeformet økonomistyring fra kjøp/salg til oppgjør. For deg som kunde innebærer dette totaloversikt i nåtid, og bedre informasjonstilgang.

Vi ønsker å tilby løsninger hvor kunden selv bestemmer i hvor stor grad en ønsker å være involvert. Om en ønsker egen kontroll på salgsmodul og reskontro og bank, eller om en ønsker en passiv rolle hvor vi håndterer dette.

Vi bistår med blant annet:

Regnskap

Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap, hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift.  Kvalitet er viktig for oss, så vi vil alltid etterstrebe å opprettholde en gjennomgående høy kvalitet.

Rådgivning

Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.  

Forretningsførsel

Som forretningsfører håndterer vi hele eller deler av den daglige forvaltningen av et eiendomsselskap eller eierseksjonssameie. Dette innebærer utfakturering av husleie eller felleskostnader og oppfølging av innbetalinger og eventuelle restanser.

Lønn

Vi sitter på fagkompetanse og verktøy til å yte deg best mulig service. I lønnsoppdraget er det naturlig at også feriepenger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med.

Fakturering

Vi bistår deg gjerne med fakturering! Kredittsalg krever gode rutiner for både fakturering og oppfølging for å sikre god likviditet. Dette hjelper vi deg med å få på plass.

Budsjettering

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventningene en bedrift har for fremtiden. Dette er et av de viktigste økonomiske styringsverktøy en bedrift har i tillegg til regnskapet.

Ligningspapirer og årsoppgjør

Årsregnskap gir oversikt og gir nyttig informasjon om årets økonomi og redegjør for virksomhetens situasjon. Brukeren av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på dette regnskapet. 

Næring

Næring

Vi leverer regnskapstjenester til alle type næringer. Vi tilbyr ellers tjenester innenfor de fleste bedriftsøkonomiske områder som regnskap, lønn, fakturering, budsjettering og årsoppgjør. Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er under stadig endring. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer.

Brønnøysund
Brønnøysund

Brønnøysund

Altinn
Altinn

Altinn

Skatteetaten
Skatteetaten

Skatteetaten

Kontakt oss

995 68 192
Stemvegen 6, 4280 SKUDENESHAVN
Orgnr 820 458 842